Massatge terapèutic

El massatge és una teràpia els efectes de la qual poden ser tonificants o relaxants, en funció de la intensitat i del ritme amb què s’apliqui.

El massatge és una de les pràctiques terapèutiques més antigues que existeixen. Deriva de la pràctica instintiva de fregar-se la zona afectada després d’un cop o quan sentim un dolor. Òbviament, el massatge té una intencionalitat més concreta i s’ha anat desenvolupant tècnicament al llarg del temps i en diverses cultures, integrant-se en les teories filosòfico-mèdiques del seu context.

El massatge és una teràpia, les eines principals de la qual són les mans del terapeuta. Aquest, mitjançant diverses maniobres (fricció, amassament, percussió, pressió…) aplicades sobre la pell amb la intensitat i el ritme adequats a cada cas, produeix sobre el pacient els efectes terapèutics desitjats, ja siguin locals o reflexos.

Quins efectes té el massatge?

Els efectes del massatge, com hem dit, depenen de la intensitat i el ritme amb el qual s’apliquin les diferents maniobres. Així, un massatge ràpid i superficial resultarà tonificant i, al contrari, un massatge lent i profund tendeix a produir relaxació.

En general, l’acció mecànica del massatge sobre els teixits tractats es tradueix en:

 • activació de la circulació, envermelliment i escalfament de la zona (en maniobres enèrgiques i/o profundes),
 • activació del retorn venós i limfàtic, afavorint l’eliminació de toxines,
 • estovament, desenganxament i millora de l’elasticitat dels teixits tous, que permet tractar, per exemple, contractures musculars,
 • alliberament de substàncies que afavoreixen la relaxació, l’alleugeriment del dolor, i la disminució de la tensió arterial.

Quines indicacions té el massatge?

 • Tractament i prevenció de l’estrès i la tensió nerviosa.
 • Insomni.
 • Cansament i fatiga.
 • Mal de cap.
 • Tractament i prevenció de la tensió muscular (contractures musculars).
 • Mal d’esquena.
 • Dolor a les extremitats.

El massatge terapèutic que practico no és ben bé cap de les diverses tècniques que he estudiat en els cursos que he realitzat, perquè incorpora alguna cosa de cadascuna d’elles i les barreja totes. L’objectiu és, en definitiva, donar el millor tractament amb les eines de què disposo.