Mètode Mézières

El tractament que proposa el Mètode Mézières es basa en estiraments globals actius de les cadenes musculars per tal de recuperar la mobilitat natural de les articulacions i reequilibrar la postura.

Què és el Mètode Mézières?

El Mètode Mézières és una tècnica de reeducació postural individual desenvolupada per Françoise Mézières a partir del 1947.

Al llarg de la seva història, la fisioteràpia clàssica ha atribuït les deformacions i els problemes posturals a la debilitat muscular i, conseqüentment, les ha tractat mitjançant exercicis per reforçar la musculatura.

El Mètode Mézières, però, considera que els problemes posturals estan relacionats amb la fixació incorrecta d’una o vàries articulacions produïda per l’excés de tensió i la manca d’elasticitat d’un o de diversos músculs, situació que, sovint, afavoreix l’aparició de dolor.

Françoise Mézières va observar que totes les parts del cos són interdependents entre elles, com un trencaclosques en el qual totes les peces encaixen: qualsevol canvi de posició que es produeixi en algun element afectarà a la totalitat del conjunt. Aquesta cohesió es dóna, en part, gràcies als músculs, que actuen de forma solidària, organitzant-se en el que va anomenar “cadenes musculars”.

En una cadena, si un múscul ha de fer un moviment, els altres l’ajuden. De la mateixa manera, si un múscul s’escurça, la resta de la cadena també ho fa, i si estirem un segment de la cadena, aquest es compensa amb l’escurçament  dels músculs d’un altre segment més o menys allunyat.

És per això que el tractament que proposa el Mètode Mézières es basa en la flexibilització mitjançant estiraments actius que afecten globalment les cadenes musculars implicades en la deformació postural per tal de recuperar la mobilitat natural de les articulacions i, finalment, reequilibrar la postura. Cal el control actiu del pacient i la vigilància atenta del fisioterapeuta per realitzar l’estirament el més global possible evitant les compensacions.

Com és un tractament amb el Mètode Mézières?

L’anàlisi postural és la base del tractament. Per això, en la primera visita, a més d’una entrevista per conèixer la història, els antecedents i els diferents hàbits de la persona que fa la consulta, realitzem una exploració exhaustiva de la postura global que permet valorar el desequilibri actual i definir l’orientació que adoptarà el tractament. A continuació es mostra un vídeo que il·lustra l’anàlisi de la postura.

Les postures d’estirament actiu i global de les cadenes musculars són l’eina principal i característica del mètode Mézières. Tanmateix, en el transcurs d’una sessió podem fer servir altres tècniques que afavoreixen tant l’execució d’una postura d’estirament global concreta com l’assoliment dels objectius del tractament.

El massatge, els moviments rítmics actius, els exercicis respiratoris, la presa de consciència corporal per part del pacient, són algunes d’aquestes tècniques. El següent vídeo mostra com es realitza un tractament.

Quins beneficis aporta el Mètode Mézières?

Recupera la flexibilitat muscular i la mobilitat articular naturals, la qual cosa afavoreix el reequilibri de la postura i la desaparició de les tensions i del dolor.

Indicacions del Mètode Mézières

Lesions i dolor de la columna vertebral i de les extremitats: contractures, artrosi, hèrnies discals, escoliosi, hipercifosi, hiperlordosi, …

És eficaç tant en el tractament com en la prevenció de les alteracions produïdes per aquelles activitats, professionals i/o esportives, que provoquen sobrecàrregues posturals i moviments repetitius.

També aporta beneficis en trastorns de dolor crònic com, per exemple, la fibromiàlgia.

Contraindicacions del Mètode Mézières

Per a la realització de les postures d’estirament global que caracteritzen aquest mètode cal la participació activa del pacient. Per tant, la manca de cooperació activa fa impossible la seva aplicació. Per això és difícil d’aplicar a nens petits o a persones amb discapacitats psicomotores.

Tampoc està indicat en casos com processos infecciosos i inflamatoris aguts, en lesions traumàtiques agudes ni en trastorns psíquics profunds.