Drenatge limfàtic manual

El drenatge limfàtic manual ajuda a què el líquid que, en ocasions, s’acumula en els teixits, pugui ser absorbit pel sistema limfàtic i eliminat amb normalitat.

Què és el drenatge limfàtic manual?

El drenatge limfàtic manual és una tècnica de massatge, desenvolupada pel doctor danès Emil Vodder a principis del segle XX. Els moviments que utilitza el drenatge limfàtic manual són molt suaus i de ritme lent i monòton, amb una direcció concreta a cada zona per a estimular el bon funcionament del sistema limfàtic.

El sistema limfàtic té dues funcions molt importants.

La primera la porta a terme com a sistema circulatori. El sistema limfàtic forma una xarxa de conductes que s’originen en els teixits del nostre organisme (allà on les nostres cèl·lules aboquen les substàncies de rebuig del seu metabolisme) i transporta tots aquells productes que, bé perquè són estranys o per les seves característiques físiques o químiques, no poden passar directament al sistema circulatori. Després d’elaborar aquestes substàncies, el sistema limfàtic les aboca al torrent sanguini per què es procedeixi a la seva eliminació per la via normal.

L’elaboració que el sistema limfàtic porta a terme sobre les substàncies que condueix forma part de la seva segona funció, com a part del sistema immunitari o de defensa. Els ganglis limfàtics, petites aglomeracions de teixit limfoide que trobem en el recorregut del sistema limfàtic, són els encarregats de produir cèl·lules i anticossos per defensar l’organisme. Dins dels ganglis limfàtics, les restes de rebuig dels teixits passen a través d’un sistema de filtració en el qual s’eliminen les substàncies que puguin resultar nocives per a l’organisme. D’aquesta manera s’assegura que tot allò que retorni al sistema circulatori des del sistema limfàtic no estigui contaminat.

Quines propietats té el drenatge limfàtic manual?

El drenatge limfàtic manual, com el seu nom indica, té la propietat de drenar, la qual cosa significa que ajuda a què el líquid que, en ocasions, s’acumula en els teixits, pugui ser absorbit pel sistema limfàtic i eliminat amb normalitat.

A més, té les següents propietats:

  • Activitat depurativa per la seva contribució en l’eliminació de toxines.
  • Sedació del sistema nerviós i inhibició dels estímuls dolorosos.
  • Regulació del to muscular, tant de la musculatura esquelètica com de la intestinal i capil·lar.
  • Potenciació del sistema immunitari.

Quines indicacions té el drenatge limfàtic manual?

Edemes. Cames inflades. Cames cansades. Retenció de líquid. Problemes circulatoris. Cel·lulitis. Estrès. Insomni. Cansament físic o mental. Restrenyiment. Dolors menstruals.